Затвор без стени

Наскоро ми попадна следният концепт „Отвъд решетките“ на тинк танк на международната фирма Делойт на тема виртуални затвори. Препоръчвам да го прочетете.

На кратко, идеята е, че (финансовото) решение за препълнените американски затвори е да се намалят разходите, чрез въвеждане на електронна система за контрол, чрез която повечето осъдени могат да са извън затворите, но под постоянен стриктен контрол. Система за пълно наблюдение – виртуален затвор без стени.

Особено интересни за четене са няколкото примерни случая (case studies) показващи в литературен стил позитивните страни на предложената система (назована игриво „LifeLine“) за цялото общество, включително и за „виртуалните затворници“.

Авторите не са научни фантасти, а хора които предлагат решения. Първо концептуално, а после и практически. Основна цел, какво друго, са оптимизация и намаляне на разходите. Както пишат те, всичко това е реално осъществимо с актуални, а не бъдещи хипотетични технологии.

Гарантирам ви, в близкото бъдеще технологичните разходи ще паднат толкова ниско, че ще е просто жалко цялото общество да не бъде вкарвано автоматично в актуалния „прав път“. Отвъд решетките, няма страшно. Да не забравяме, че голяма част от данните нужни за системата, ние модерните свободни хора допринасяме съвсем доброволно. Нали нямаме нищо за криене, пък е толкова полезно и удобно…

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.